[Nói chuyện với Suport Team] Đăng Nhập

Hướng dẫn tạo website để đăng ký Google Merchant(GMC) trên Rontee Bot

Hướng dẫn các bước chi tiết để tạo website đăng ký Google Merchant (GMC) trên Rontee bot

Bước 1: Tạo tài khoản trên Clouflare

Link đăng ký: https://dash.cloudflare.com/sign-up

Bước 2: Mua Domain

Các bạn có thể mua domain từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Ở đây mình sẽ dùng Namechip

Bước 3: Truy cập vào Clouflare để chuyển Domain về Clouflare quản lý

Link: https://dash.cloudflare.com/

Hướng dẫn tạo website để đăng ký Google Merchant(GMC) trên Rontee Bot

Nếu gặp lỗi như dưới đây thì các bạn đợi vài phút cho tên miền được kích hoạt
Nguyên nhân là do nhà cung cấp đang kích hoạt tên miền cho bạn nên Clouflare chưa nhận diện được tên miền

Tiếp theo các bạn chọn như dưới hình

Bước 4: Nhập DNS mà Couflare cung cấp sang bên trang mua Domain

Hướng dẫn tạo website để đăng ký Google Merchant(GMC) trên Rontee Bot

Bước 5: Kích hoạt SSL (https) cho Domain của bạn trên Couflare

Hướng dẫn tạo website để đăng ký Google Merchant(GMC) trên Rontee Bot

Bước 6: Truy cập Admin Rontee và Đăng Nhập với tài khoản đã đăng ký

Link Admin: https://rontee.com/admin

Click nút SITE MANAGER => ADD SITE

Hướng dẫn tạo website để đăng ký Google Merchant(GMC) trên Rontee Bot

Bước 7:
+ 1.
Coppy IP Server mà hệ thống tự động tạo ra rồi nhập vào Clouflare


+ 2. Nhập Domain vào Rontee

+ 3. Chọn ngôn ngữ (Nếu bạn bán quốc tế thì chọn TIẾNG ANH - nếu bạn bán tại Việt Nam thì chọn TIẾNG VIỆT)

+ 4. Click WEBSITE

Hướng dẫn tạo website để đăng ký Google Merchant(GMC) trên Rontee Bot

Như vậy, trên RONTE BOT bạn chỉ thao tác đúng 1 Click là bạn đã có 01 Website với đầy đủ thông tin để có thể đăng ký Google Merchant (GMC)

Hướng dẫn tạo website để đăng ký Google Merchant(GMC) trên Rontee Bot

Website của bạn sẽ trông giống như website dưới đây (Giao diện có thể sẽ thay đổi, do Rontee tự động Random giao diện cho mỗi website đăng ký)
https://demo.rontee.com/

back to top