[Nói chuyện với Suport Team] Đăng Nhập

Hướng dẫn Verify Website với Google Merchant trên Rontee

Hướng dẫn chi tiết làm sao để verify website của bạn với Google Merchant trên Rontee Bot

Trong Google Merchant bạn làm theo các bước như hình dưới đây để tiến hành Verify Website với Google Merchant

Tại mục số 4: Bạn nhập Website đã kích hoạt trên Rontee của mình

Tại mục số 7: Bạn chỉ coppy đoạn mã bên trong dấu ngoặc kép mà google merchant sinh ra - ví dụ: s2xwd0A33hpMXm3TW8JLRo6NsdQOzVh5HrqJoOs2VKY

Hướng dẫn verify website với Google Merchant trên Rontee

Tiếp theo bạn truy cập vào trình quản lý Website của Rontee Bot

Nhập đoạn mã google tạo ra vào ô: GOOGLE TAG CODE (ô số 2)

Hướng dẫn verify website với Google Merchant trên Rontee

Bước Cuối Cùng, bạn bấm nút [Xác Minh Website] 2 lần trên Google Merchant

Khi có 2 tích màu xanh lá cây là bạn đã hoàn thành quá trình Verify Website với Google Merchant

Hướng dẫn verify website với Google Merchant trên Rontee

back to top