[Nói chuyện với Suport Team] Đăng Nhập

Link Feed bị lỗi

Cách lấy Link Feed dự phòng

Khi tạo website Rontee sẽ tự động tạo File Feed có định dạng XML cho bạn

Link Feed thường như sau: https://demo.rontee.com/content/files/exportimport/demo_rontee_com_feed.xml

Bạn có thể lấy link Feed bẳng cách Bấm vào nút [Link Feed] bên cạnh Domain

Link Feed bị lỗi

Tuy nhiên, Trong trường Hợp Link Feed bị lỗi vì một lý do nào đó

Bạn có thể sử dụng Link Feed dự phòng sau: domain/feed.aspx

Ví dụ: https://demo.rontee.com/feed.aspx

back to top