[Nói chuyện với Suport Team] Đăng Nhập

Thay đổi địa chỉ và các thông tin khác của website

Hướng dẫn thay đổi các thông tin của website

Rontee sẽ tự động BUILD (Tạo ra) địa chỉ và số điện thoại cho Website đăng ký Google Merchant

Tuy nhiên, trong 1 số trường hợp bạn muốn thay đổi thì chỉ việc điền thông tin vào các ô tương ứng

1. Google Tag Code => Dùng để Verify Domain (Website) với Google Merchant

2. Địa chỉ Store - Cửa Hàng

3. Số điện thoại

Rontee sẽ tự động lưu lại

CHÚ Ý: Sau khi thay đổi xong thông tin, bạn cần phải bấm nút [CLEAR CACHE] (nút số 4) để hoàn tất

Thay đổi địa chỉ và các thông tin khác của website

back to top